Vzdělávání strážníků

Společnost ABRAVIA při realizaci preventivních programů úzce spolupracuje se strážníky městských policií. Během této spolupráce společnost ABRAVIA dokázala definovat nedostatky strážníků v oblasti komunikace a vyvinula jedinečný projekt jejich vzdělávání.

Základním cílem je minimalizace profesních selhání, psychické zodolňování a příprava na zvládání obtížných situací včetně posílení komunikační a vztahové kompetence. Mezi obsahové priority interaktivních tréninků jsou zařazeny komunikační techniky zvládání osob ohrožených sociálním vyloučením a osob závislých; asertivní techniky, základy sociálně situační prevence při výkonu služby a jejich praktické uplatňování; hodnocení a zvládaní rizik, rizikových jedinců a skupin; aktivity směřující kposílení osobnostních a profesních kvalit včetně specifické práce v sociálně vyloučených lokalitách.

Očekávaný přínos pro Vás a Vaše strážníky:

  • připravený strážník – strážník zvládající zátěžové a nestandardní situace;
  • strážník mediátor – specialista v předcházení konfliktních a společensky nežádoucích jednání;
  • strážník jako týmový hráč – komunitní koordinátor situační prevence kriminality.

pozn.: absolvent přípravy obdrží učební pomůcky a certifikát o absolvování

cena dohodou