Forenzní identifikační značení

Společnost ABRAVIA v rámci svých aktivit rovněž propaguje a podporuje projekty preventivní ochrany majetku fyzických a právnických osob. Na základě těchto aktivit se v posledních třech letech městské/obecní policie začaly věnovat nové službě směřující k preventivní ochraně majetku, kterým je forenzní identifikační značení tzv. syntetickou DNA. Toto značení nemá pouze preventivní charakter, jeho hlavní předností je možnost následné jednoznačné identifikace osoby majitele, podle způsobu provedení značení až na jednotlivé díly či součástky.

Projekty identifikačního značení se aktivně realizují u městských policií Praze, Ostravě, Opavě, Karviné, Orlové, Frýdku-Místku, Příboru, Hlučíně, Jeseníku, Českém Těšíně, Kroměříži, Krnově, Vítkově, Bílovci, Novém Jičíně, Plzni, Domažlicích a Rumburku.

Spolu s aplikací syntetické DNA dojde k aplikaci unikátních DNA kódů umístěných v kovových prachových částicích a umístění výstražné samolepky upozorňující potenciální pachatele, že předmět (jízdní kolo) je speciálně označeno.

Forenzní identifikační značení umožní:

  • jednoznačnou identifikaci majitele předmětu včetně poskytnutí důkazů pro trestní řízení díky své evidenci v celonárodním registru forenzního identifikačního značení;
  • výstražné samolepky odrazují od krádeže i z důvodu snížení možnosti odcizený předmět dál prodat. Snadno identifikovatelné předměty nejsou zajímavým prodejním artiklem.

cena dohodou