Security

Prevence kriminality

Společnost ABRAVIA na základě dlouhodobých poznatků z realizací terénních programů zpracovala projekt terénní sociálně situační prevence kriminality. Účelem projektu je minimalizace, případně eliminace nežádoucích vlivů negativně působících na účinnost preventivních programů.

Ochrana utajovaných informací

Povinnosti v oblasti ochrany utajovaných informací stanovuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí právní předpisy dále rozvíjejí a zpřesňují aplikaci tohoto zákona. Zajištění ochrany utajovaných informací musí být systémové a pevně integrováno do vnitřních struktur řízení, a to jak v etapě zavádění systému ochrany utajovaných informací, tak i v etapě jeho kontinuálního udržování a aktualizace (tj. kontroly, školení osob, oznamovací povinnost apod.) po celou dobu životního cyklu.

Více informací

Ochrana osobních údajů

Povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů stanovuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zajištění ochrany osobních údajů musí být systémové a pevně integrováno do vnitřních struktur řízení, a to jak v etapě zavádění systému ochrany osobních údajů, tak i v etapě jeho kontinuálního udržování a aktualizace (tj. kontroly, školení osob, oznamovací povinnost apod.) po celou dobu životního cyklu.

Více informací

Optimalizace bezpečnostních systémů

ABRAVIA security education s.r.o. reaguje na současný trend bezpečnostních rizik. Ekonomická krize zapříčinila omezení investic do bezpečnosti, zejména v oblasti ochrany osob a zajištění jejich soukromí. Také zajištění ochrany podnikatelských aktivit a jejich know-how nebylo optimalizováno na vývojové trendy, resp. toto riziko je do současné doby výrazně podceňováno.

Více informací

Požární ochrana a její prevence

ABRAVIA security education s.r.o. nabízí poradenské a realizační činnosti v oblasti požární ochrany.

Více informací

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ABRAVIA security education s.r.o. nabízí poradenské a realizační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen „BOZP“).

Více informací

Forenzní identifikační značení

Společnost ABRAVIA v rámci svých aktivit rovněž propaguje a podporuje projekty preventivní ochrany majetku fyzických a právnických osob. Na základě těchto aktivit se v posledních třech letech městské/obecní policie začaly věnovat nové službě směřující k preventivní ochraně majetku, kterým je forenzní identifikační značení tzv. syntetickou DNA. Toto značení nemá pouze preventivní charakter, jeho hlavní předností je možnost následné jednoznačné identifikace osoby majitele, podle způsobu provedení značení až na jednotlivé díly či součástky.

Více informací