Engineering

Technický dozor

Zajistíme a ohlídáme za vás vysokou kvalitu stavby. Ušetříte tím tak zbytečně vynaložené náklady, které ve stavebnictví často vznikají v důsledku nastalých chyb. A to ať už jde o chyby záměrné, či ne.

Využijte našich služeb:

 • klasický výkon TDI při realizaci staveb generálním dodavatelem
 • koordinace dodavatelů jednotlivých částí stavby
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě

Naše služby šetří váš čas, peníze a v neposlední řadě jsou zárukou kvalitně odvedených prací a bezchybného provedení samotné stavby.

Koordinátor BOZP na staveništi

Činnost koordinátora BOZP na staveništi je definována zákonem 309/2006 Sb. Jeho úkolem je koordinovat bezpečnost práce pro více účastníků jedné stavby. A to od samotné přípravy stavby až po její realizaci. Z toho zcela logicky vyplývá, jak důležitá je to funkce.
Využijte proto našich koordinátorů, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe, jsou odborně způsobilí a plně kompetentní k tomu, zajistit vše, co je na staveništi třeba. Každý detail je zvláště v tomto rizikovém prostředí důležitý.

Využijte našich služeb:

 • Zpracujeme plán BOZP a zajistíme ohlášení zahájení stavby (Oblastní inspektorát práce).
 • V průběhu realizace projektu budeme provádět kontroly dodržování plánu BOZP a všeobecných zásad ochrany zdraví při práci.

Koordinátor by nikdy neměl být ovlivněn ostatními účastníky stavby. S našimi profesionály v oboru máte jistotu kvalitní koordinace, jež zajistí maximální možné bezpečí od příprav až po realizaci projektu.

Cenový konzultant

Zkušený cenový konzultant dokáže svému klientovi ušetřit nemalé finanční částky. A to nejen v počátcích projektu, ale i v průběhu samotné realizace. Kontrola a dohled týkající se výkazu výměr a cenových dodatků (vícepráce, méněpráce) patří k jeho stěžejním činnostem.

Využijte služeb našich cenových konzultantů:

 • kontrola ocenění výkazu výměr v době přípravy projektu
 • cenový dohled a kontrola cenových dodatků staveb v průběhu realizace

Cenový konzultant vždy pracuje ve váš prospěch. Jeho znalosti, zkušenosti a schopnost ocenit a porovnat finanční nároky při realizaci staveb jsou k nezaplacení.

Projektový manažer

Komplexně řídí celý projekt. Od jeho počáteční fáze přes realizaci stavby až po uvedení do provozu. Spolupracuje, kontroluje, koordinuje, dohlíží, aktualizuje atd. Jeho práce zahrnuje spoustu jednotlivých činností, jejichž efektivní propojení zaručuje úspěch celého projektu.

Naši projektoví manažeři disponují všemi vlastnostmi a dovednosti, se kterými vše dotáhnou do zdárného konce.

 

 • pracují týmově
 • dokáží se přizpůsobit
 • umí věcně argumentovat
 • organizují celý projekt
 • bravurně komunikují