Ochrana utajovaných informací

Povinnosti v oblasti ochrany utajovaných informací stanovuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí právní předpisy dále rozvíjejí a zpřesňují aplikaci tohoto zákona. Zajištění ochrany utajovaných informací musí být systémové a pevně integrováno do vnitřních struktur řízení, a to jak v etapě zavádění systému ochrany utajovaných informací, tak i v etapě jeho kontinuálního udržování a aktualizace (tj. kontroly, školení osob, oznamovací povinnost apod.) po celou dobu životního cyklu.

Vysoké odborné znalosti specialistů a mnohaleté zkušenosti majitele ABRAVIA security education s.r.o. jsou zárukou garance zavedení funkčního systému ochrany utajovaných informací a zajištění auditní činnosti pro jeho kontinuální udržování a aktualizaci v plné shodě s právní úpravou.

Zpracování a aktualizace dokumentací

 1. zpracování a aktualizace dokumentací
 2. žádosti podnikatele o vydání osvědčení podnikatele, včetně dotazníku a bezpečnostní dokumentace podnikatele,
 3. administrativní směrnice,
 4. projekt fyzické bezpečnosti,
 5. bezpečnostní dokumentace informačního systému (projektová a provozní).

cena dohodou

Znalostní podpora – pro smluvní partnery:

 1. ověření shody nastavených režimových pravidel a systémů, jejich přiměřenost a účelnost pro všechny druhy ochrany utajovaných informací, včetně zpracování závěrečné zprávy s návrhem případných opatření;
 2. zpracování zásad a postupů ochrany utajovaných informací konkrétního podniku (organizace) pro bezpečnostního ředitele (odpovědnou osobu) a jejich průběžná aktualizace;
 3. pravidelná školení (odpovědná osoba, bezpečnostní ředitel, osoby, které mají přístup k utajovaným informacím, uživatelé, bezpečnostní správce a správce IS);
 4. aktualizace všech dokumentací v případě novelizace právních norem;
 5. konzultační a metodickou činnost (pomoc) v souvislosti s přípravou hlášení změn dle § 68 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb.
 6. zpracování nových žádostí – před ukončením platnosti osvědčení podnikatele.

cena dohodou

Školení a workshopy

V souvislosti s povinnostmi odpovědné osoby, které jsou stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb. provádíme školení fyzických a právnických osob, které mají přístup k utajované informaci. Současně realizujeme diskusní fóra a workshopy zaměřené na všechny druhy zajištění ochrany utajovaných informací s využitím praktických poznatků, získaných u klientů státní správy i privátní sféry.

Zpracování a aktualizace dokumentací – audit

Formou auditu provádíme verifikaci stavu zajišťování ochrany utajovaných informací. Verifikace lze zaměřit tematicky (konkrétní problematiku) nebo na celý systém ochrany. Lze poskytnou rovněž operativní prověrku nebo periodické přezkoumání v rámci sjednané servisní činnosti. V případech zjištění odchylek a vad je zpracována zpráva, která definuje požadovaný legislativní stav, zjištěný stav, návrh příslušného opatření a kontrolní body realizace.

cena dohodou

Zpracování a aktualizace dokumentací – audit před státním dohledem

V rámci poskytování služeb auditní činnosti nabízíme také možnost provedení systémového auditu před státním dozorem ze strany NBÚ (kontrolou), s cílem vytvořit podporu pro kontrolované osoby a připravit podmínky pro realizaci úspěšného státního dozoru.

cena dohodou